29. aug, 2021

Lite bilder från årets premiering!😊

Första plats: Ale-Freja 42p Diplom
e Qvitt u Freia
99888

Andra plats: Hide-Freja 41p Diplom
e Qvitt u Juliana
89888

Tredje plats: Brunskogs Ella 41 p Diplom
e Qum uLinde-Vesta
ue Gulldis
uu Juverina
88889

Femte plats: Brunskogs Vera 38 p
e Allgunnens Intimo
u Russi-Vesta
ue Jagga Ess
uu Juverina
88787

Sjätte plats: Brunskogs Lykke 38 p
e Allgunnens Intimo
u Töisi-Fia
ue Jagga Ess
uu Pella
88787