För mer information, gå gärna in på följande länkar:

http://www.lojstahedrussen.se

http://www.gotlandsruss.se

http://www.gotlandsruss.net/